نشست تجاری _فناوری ایران در سوریه

سومین خانه نوآوری و فناوری ایران (I-HiT) در سوریه افتتاح می‌شود تا بازار صادرات دانش‌بنیان‌ها گسترش یابد. ظرفیت جمهوری عربی سوریه باتوجه به موقعیت جغرافیایی مناسب در غرب آسیا و…