سرمایه‌گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)

عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی است. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه سرمایه‌گذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران می‌کنند و در گروه سهام‌داران آن‌ها قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسب‌وکار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری است

کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها عموما در مرحله رشد نیازمند روش خاصی از تامین مالی می باشند .

این روش باتوجه به ریسک استارت آپ ها در شاخه ای از سرمایه گذاری قرار میگیرد که سرمایه گذاران خطر پذیر با این ریسک و زیست بوم استارت آپ کاملا آشنایی دارند . این صندوق با عضویت در انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر و توانایی و ارتباط موثر

می تواند به شرکت های متقاضی جذب سرمایه گذار خطر پذیر ارائه خدمت نماید و در صورت تمایل به عنوان سرمایه گذار بر طرح سرمایه گذاری نماید.