صدور ضمانت نامه

صدور ضمانت نامه

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی به منظور حمایت از شرکت های فناور  و تولیدی و پژوهشی اقدام به صدور ضمانت نامه نموده است . ضمانت نامه صادره توسط این صندوق با شرایط ارزان تری نسبت به بانک ها صادر می شود . هر شرکت پس از اعلام درخواست و ارزیابی میتواند از این خدمات بهره مند گردد .

باتوجه به سیاست های تسهیل گرایانه این صندوق در راستای شعار سال (( رونق تولید ملی )) به ضمانت  نامه های صادره این صندوق در مقام قیاس با سایر نمادهای صادر کننده ضمانت نامه شرایط مناسب تر و سهل تری را برای متقاضیان خود در نظر می گیرد