ارزش گذاری مالکیت معنوی و طرح ها

ارزش گذاری مالکیت معنوی و طرح ها

اولین و مهم ترین گام برای انتخاب شریک تجاری و جذب سرمایه مشخص نمودن ارزش دارایی های یک شرکت می باشد. از آنجا که دانش فنی و مالکیت معنوی در شرکت های نوپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا تعیین تقریب مناسبی از ارزش شرکت بسیار حائز اهمیت می باشد.

کارگروه  ارزیابی و ارزش گذاری صندوق ابتدا با مطالعه بر روی طرح ارسالی و در صورت نیاز بازدید حضوری از شرکت با طرح مورد نظر آشنا شده و طرح را از زوایای مختلف ازجمله بازار، اطلاعات مالی (جریان نقد، سرمایه گذاری، بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی IRR)، حقوقی (پتنت و مالکیت)، دانش ارزش گذاری (امکان پذیری، نوآوری و تکراری نبودن در ایران و…) سازمان و تیم اجرایی طرح ، مورد بررسی قرار می دهند، سپس تیم ارزیابی ، طرح را که از جنبه های مختلف و زیر نظر کارشناسان متخصص در آن حوزه ارزیابی اقتصادی و فنی نموده است، ارزش گذاری می نماید.