درباره صندوق بیشتر بدانید

درباره صندوق بیشتر بدانید

موضوع فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی متشکل است از :

1- اعطای وام و تسهیلات به منظور اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی ،

اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرح ها و تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید

2-تامین سرمایه ریسک پذیر مشارکت و سرمایه گذاریی در طرح های پژوهشی و فناوری

3-صدور ضمانت نامه مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری

4-ارزیابی و امکان سنجی طرح های پژوهشی و فناورانه

5-تجاری سازی محصولات

در همین راستا این صندوق تا کنون موفق به همکاری با نهاد هایی از جمله : دانشگاه علوم پزشکی تهران ، صندوق نوآوری و شکوفایی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در راستای حمایت از طرح های پژوهشی و فناورانه شده است .

مشتریان :

صاحبان آن دسته از طرح های نوآورانه و فناورانه با بازار هدف وسـیع و پـر مصــرف، می توانـند نسـبت به ارائه پروپوزال اقــدام نمایــند. اولــویت پــرداخت این صندوق در ابتدا با طرح هایی است که نیاز کشور را نسبت به تجهیزات و فناوری های تحریم شده تامین کند و سپس تجهیزاتی که ارزبری بالایی دارند و دارای بازار پر مصرف می باشد

بدیهی است طرح هایی که احتمال صادراتی شدن آنها متصور باشد نیز در اولویت های صندوق قـــرار می گیرد. همچــنین فــناوران ، صـــاحبان کارخــــانه ، تــولیدکـنندگان و صاحبان طرح های پژوهــشی می تـوانند از همکاری های این صندوق در زمینه ی تجاری سازی طرح های پژوهشی در زمینه سلامت و تجهیزات پزشکی استفاده نمایند