توانمند سازی

توانمند سازی

توانمند سازی

خدماتی نظیر آموزش ، مشاوره و ارائه تسهیلاتی ویژه برای شرکت های متقاضی به منظور افزایش بهره وری و کیفیت تولید به شرکت های پژوهشی فناوری و تولیدی می تواند در بسیاری از موارد از مشکلات آینده شرکت جلوگیری نماید . این صندوق با پشتوانه کارشناسان و مشاوران مجرب در این راستا می تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد .

بطور کل توانمند سازی کلیه خدماتی است که موجب ارتقا توان یک شرکت شود .

این خدمات به دو گروه ذیل ارائه میگردد .

آموزش 

ارائه خدمات آموزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی

مشاوره    

ارائه خدمات مشاوره در زمینه های زیر :

*تولید محصول

*مدیریت هزینه

*فروش محصول

*مشاوره مالی

*مشاوره بازار

*سرمایه گذاری و جذب سرمایه