تهیه گزارش امکان سنجی

تهیه گزارش امکان سنجی

تهیه گزارش امکان سنجی

جهت حمایت از هسته های فناور ، صاحبان طرح ، شرکت های نوپا یکی از خدمات این صندوق تهیه گزارش امکان سنجی طرح توجیهی (FS) میباشد دراین خدمت ، طرح ها از جهات مختلفی شامل مطالعات کلی متقاضی ، مطالعات و امکان سنجی فنی ، مطالعات بازار ، مطالعات اقتصادی و تحلیل اقتصادی  مورد بررسی قرار میگیرد و امکان موفقیت طرح باتوجه به شرایط ، هزینه ها ، نقشه (BP) درآمدی ، موانع و مجوز های قانونی ارزیابی می گردد . این گزارش می تواند به شرکت و هسته های فناوردر خصوص نقشه های راه و امکان انجام موفق طرح کمک شایانی نماید .

 

گزارش امکان سنجی عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

 

یک طرح توجیهی، همان طور که از نامش پیداست برای توجیه نمودن سرمایه گذار اعم از بانک، سازمان، شرکت و یا شخص تنظیم می شود و هرچه دقیق تر نوشته شود سرمایه گذار، راحت تر می تواند تصمیم بگیرد که آیا این طرح می تواند خواسته های او را برآورده کند یا خیر؟

 

بخش های مختلف یک طرح توجیهی شامل بخش های زیر می باشد

مطالعات بازار: جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد

توجیه پذیری فنی: در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد

تجزیه و تحلیل مالی:  در این بخش شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود