حمایت ویژه صندوق تجهیزات پزشکی از ساخت تجهیزات سرمایه ای و مصرفی در حوزه مبارزه با کورنا

حمایت ویژه صندوق تجهیزات پزشکی از ساخت تجهیزات سرمایه ای و مصرفی در حوزه مبارزه با کورنا

 حمایت ویژه صندوق تجهیزات پزشکی از ساخت تجهیزات سرمایه ای و مصرفی در حوزه مبارزه با کورنا

با توجه به شیوع بیماری کرونا )١٩( COVID-در سطح کشور و لزوم اقدام همه جانبه در راستای مقابله با آن، صندوق تجهیزات پزشکی با حمایت نوآوری و شکوفایی قصد دارد از شرکتهای فناور و دانش بنیان که دارای طرحهایی در این زمینه هستند اعم از ساخت کیتهای تشخیص، مواد ضد عفونی کننده، دستگاههای ضد عفونی کننده، ماسک، داروهای مؤثر در کنترل عوارض بیماری، سامانه های نرم افزاری مرتبط با پایش، اطلاع رسانی و کنترل بیماری، مدلسازی و شبیهسازیهای نرم افزاری و نظایر آن حمایت مالی به عمل آورد .این حمایتها از فعالیتهایی نظیر نمونه سازی ، سرمایه در گردش برای تولید و نیز راه اندازی خطوط تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط فعلی صورت میگیرد. این تقاضاها به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *

*

code