برچسبرئیس صندوق نوآوری اعلام کرد / تسهیلات ۳۰میلیونی به دانش بنیان ها برای شرکت در نمایشگاه های خارجی