برچسبافتتاح فاز اول نخستین پارک علم و فناوری بخش خصوصی ایران