سرمایه‌گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)

«سرمایه گذاری خطرپذیر» یا «سرمایه گذاری کارآفرینی» عبارت است از سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین مستعد جهش که دارای ریسک فراوانی می باشند.

سرمایه گذار خطرپذیر با ارزیابی و تحلیل دقیق خود با سرمایه گذاری در شرکت های کارآفرین علاوه بر جبران شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی آن ها، در گروه سهامداران آنها نیز قرار می گیرد و با برنامه ریزی و مدیریت فعالانه و تعریف مدل های راهبردی در بهبود کسب و کار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکتها نقش مهمی را ایفا می کنند.

در اغلب موارد سرمایه گذاران در زمینه ای حاضر به سرمایه گذاری می شوند که شرکت نوپا به تکنولوژی جدیدی یا روش کار نوینی دست پیدا کرده باشد.

به منابع مالی و تجارب مدیریتی ای که شرکت های سرمایه گذاری در اختیار شرکت های در حال رشد قرار می‌دهند سرمایه خطرپذیر (venture capital fund) گفته می‌شود.

این سرمایه‌گذاران در ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، سهام آن شرکت را تصاحب می‌کنند و از این طریق تولید ثروت می‌ نمایند.

روش های تامین مالی در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر

 • سرمایه نزدیکان، دوستان و اقوام
 • فرشتگان نجات کسب و کار
 • تهیه‌کنندگان و مشتریان
 • مؤسسات وام دهنده مثل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
 • سرمایه‌گذاران خطرپذیر
 • اجاره به شرط تملیک
 • بانک‌های تجاری
 • روش سهام و ورود به بازار بورس

شاخص‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر

 • توجه به شرکت‌های نوپا
 • خطرپذیری
 • دیدگاه بلندمدت
 • انگیزه سودآوری
 • مشارکت در مدیریت شرکت‌ها
 • مشارکت در مالکیت شرکت‌ها
 • خروج از سرمایه‌گذاری

ساختار سرمایه‌گذاری خطرپذیر

این شرکت ها برای بقا در بازار پرریسکی که کار می کنند می بایست دارای ساختاری هوشمند و انعطاف پذیر باشند. هرچند با توجه به اهداف کلان و سیاست های سازمان ممکن است این ساختار دستخوش تغییراتی نیز گردد ولی چهارچوب کلی در این شرکت ها برقرار است که شامل بخش های زیر می باشد:

بخش انتخاب طرح

وظیفه این بخش، جسجوی میان طرح ها و بررسی طرح های پیشنهادی به شرکت و انتخاب ایده مناسب که پتانسیل سودآوری و سرمایه گذاری را دارا می باشد

بخش تأمین مالی

اغلب اوقات شرکت ها توانایی پرداخت تمام منابع مالی مورد نیاز ایده سودآور را نداشته و در این راه سعی دارند سرمایه گذاری های دیگر همانند افراد ثروتمند، صندوق های بازنشستگی، صندوق های وقف، سازمان‌های خیریه، بانک ها و … را با خود همراه سازند.

بخش مدیریت شرکت‌های نوپا

مهمترین بخش یک سرمایه گذاری خطرپذیر مدیریت آن بوده و هسته مرکزی این فعالیت را تیم اجرایی و مدیریتی شرکت های نوپا تشکیل می دهند که می بایست متشکل از افرادی باشد که علاقه، دانش و تجربه مدیریت در شرکت های کوچک را داشته باشند. بعد توافقات لازم با کارآفرین این تیم در مدیریت شرکت نوپا، مشارکت خواهد کرد.

بخش خروج از سرمایه‌گذاری

این قسمت نیاز به افرادی دارد که با شرکت‌ها و افراد زیادی ارتباط داشته باشند همچنین نحوه ورود و پذیرش شرکت‌ها به بورس را بدانند، تا بهترین سیاست برای واگذاری شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و خروج از آن را اتخاذ کنند.