انتقادات و پیشنهادات

همواره نظر و پیشنهاد و انتقادات ارزنده شما، باعث پیشرفت و خدمات رسانی بهتر ما بوده است.
از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها، پیشنهادات شما عزیزان هستیم.

* فرم پیشنهادات و انتقادات  :

همچنین می توانید با شماره تلفن های ذیل جهت رسیدگی به شکایات تماس حاصل فرمایید :

021-41975

021-88988148

( داخلی108 )