حضور صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در اولین استارت آپ تریگر تخصصی توانبخشی

حضور صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در اولین استارت آپ تریگر تخصصی توانبخشی

 

پیرو برگزاری اولین استارت آپ تریگر تخصصی توانبخشی تحت عنوان «به توان فناوری»،توسط مدیریت توسعه فناوری سلامت و واحد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، صندوق تجهیزات پزشکی به عنوان منتور و داور در این همایش به ایفای نقش پرداخت.
«آموزش اصول و مبانی استارت آپ »، «تیم سازی و اصول مذاکره و ارائه به سرمایه گذار»، «معرفی استارت آپ های موفق و ناموفق در حیطه توانبخشی»، «مسابقه تیمی برای جذب حمایت سرمایه گذاران خصوصی و دولتی» از جمله مباحث و برنامه های این رویداد بود. این رویداد طی چهار روز در روزهای ۳۰ بهمن ماه و ۴، ۱۳ و ۱۸ اسفند ماه برگزار شد.
آقای دکتر سلمانی در اختتامیه این همایش سخنرانی نمود و به اهمیت این موضوع استارتاپها در فضای کسب و کار نوین پرداختند و حمایت صندوق را در این زمینه اعلام نمود .