دوره های آموزشی تائید صلاحیت مشاوران

دوره های آموزشی تائید صلاحیت مشاوران

عطف به خبر دعوت از فعالان حوزه مشاوره تولید تجهیزات پزشکی جهت دریافت گواهینامه صلاحیت مشاوره تولید تجهیزات پزشکی.

دوره های آموزشی جهت دریافت گواهینامه صلاحیت مشاور در 3 روز و مجموع  20 ساعت  به شرح زیر است:

آشنایی با ممیزی داخلی : 10ساعت

آشنایی با آیین نامه ها : 2 ساعت

آشنایی با فرآیند دوره ساخت : 4 ساعت

آشنایی با سامانه های اداره کل تجهیزات پزشکی : 4 ساعت

لازم به ذکر است هزینه ی شرکت در دوره برای هر شرکت کننده مبلغ 7.500.00  ریال می باشد . چنانچه سه نفر یا بیشتر از پرسنل یک مجموعه در دوره ی مذکور شرکت کنند ، مشمول تخفیف حق عضویت گروهی خواهند شد.