حضىور صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در جلسه کمیته ی تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران :
تیم سرمایه گذاری صندوق روز یکشنبه مورخ ٩٨/١٠/٢٩
در جلسه کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران برای بررسی چهار طرح معرفی شده در این جلسه حاضر شدند.
طی این جلسه ۴ طرح به ارائه دست آورد های خودشان پرداختند .
همچنین شرکت های سرمایه گذاری دیگری هم در این جلسه حاضر بودند.
لازم به ذکر است این جلسه بصورت ماهانه درمحل اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار میشود.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *