افتتاح دفتر سوم صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

افتتاح دفتر سوم صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

 

مفتخر به اعلام خبر به برگزاری افتتاحیه دفتر سوم صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در باشگاه کسب و کار دانش بنیان واقع در خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، خیابان قاسمی، جنب دانشگاه شریف پلاک79  در روز چهارشنبه مو‌رخه 07/06/1397 از ساعت 15 الی 17 می باشیم.

باشگاه کسب و کار دانش بنیان قصد دارد از طریق برگزاری رویداد هفته فناوری تمام عناصر و ذی‌نفعان حوزه فناوری در کشور را اعم از سرمایه گذاران، فناوران و صاحبان بازار و شرکت های بزرگ در صنایع گوناگون را در این مجموعه گردآورده تا با استفاده از ظرفیت ایجاد شده نسبت به توسعه کسب و کارهای دانش بنیان اقدام نماید.

نیاز متقابل صاحبان ایده ها و فناوری به سرمایه گذاران و صاحبان بازار در فضای اقتصاد دانش بنیان بیش از پیشاحساس می شود. توانمندی نخبگان عرصه علم و فناوری در جهت توسعه  فعالیت های دانش بنیان موجبات توسعه  اقتصاد دانش بنیان را فراهم آورده است. عدم آشنایی نخبگان دانشگاهی و تیم های استارتاپی با صنایع گوناگون موجود در کشور گردیده تا حضور ای قشر بیشتر در حوزه صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات باشد. در همین راستا هفته فناوری قصد دارد تا با معرفی فرصت های صنایع مختلف در کشور به جامعه نخبه و فناور، بتواند کسب و کارهای نوپای فناور را در صنایع گوناگون ایجاد نماید.