حضور صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در اولین استارت آپ تریگر تخصصی توانبخشی

  پیرو برگزاری اولین استارت آپ تریگر تخصصی توانبخشی تحت عنوان «به توان فناوری»،توسط مدیریت توسعه فناوری سلامت و واحد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، صندوق تجهیزات پزشکی…

دهه فجر

انتقال دهه فجر با شروع دهه فجر، خاطرات این ملّت از این بیست سال گذشته تکرار می‌شود و چقدر خوب است که این خاطرات و این حوادث، به‌وسیله آگاهان، موبه‌مو…

مشاركت مدنی

به منظور مشاركت در سود و زيان طرح هاي پژوهش و فناوري شركت هاي دانش بنيان، صندوق مي تواند با رعايت موارد ذيل در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد…