اعطای تسهیلات

 

                         اعطای وام و تسهیلات به :

۱٫      اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در حوزه های فرهنگی ،هنری و فناوری.

۲٫      اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین  دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید