توسعه صندوق پژوهش و فناوری

ایرنا/ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: سیاست دولت افزایش و گسترش تعداد و فعالیت صندوق های پژوهش فناروی در استان های مختلف کشور می باشد.
سورنا ستاری در نشست با نخبگان استان اردبیل افزود: دولت تدبیر و امید با راه اندازی صندوق پژوهش فناوری در استان ها حمایت از شرکت های دانش بنیان را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه هر چقدر مراکز دانش بنیان توسعه یابد محیط کسب و کار نیز بهبود می یابد، اظهار داشت: بخش خصوصی باید مهمترین نقش را در توسعه اقتصاد دانش بنیان داشته باشد، این اقتصاد با سرمایه دولتی محقق نمی شود ولی دولت در حوزه دانش بنیان هزینه کرده و از فعالیت ها در این زمینه حمایت می کند.
وی ادامه داد: دولت در تامین زیر ساخت ها ی دانش بنیان سرمایه گذاری می کند، ولی تداوم و توسعه کار باید توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شود.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر حمایت های دولت از پارک های فناوری گفت: زمینه گذراندن دوره سربازی چهار هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در پارک ها فراهم شده ضمن اینکه این پارک ها می توانند از معافیت های مالیاتی نیز برخوردار شوند.
ستاری همچنین از افزایش مراکز نوآوری در استان ها خبر داد و افزود: رشد اقتصادی از طریق کارآفرینی امکان پذیر است و جامعه ای که به کار آفرینی اهمیت می دهد آن جامعه توسعه پیدا می کند.