توسعه اقتصاد و اشتغال در گرو تقویت شرکت‌های دانش بنیان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: رشد و توسعه بخش اقتصاد و اشتغال در گرو توجه، تقویت و سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان و فناور است.
بهمن حسین زاده در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با نخبگان اردبیل افزود: اعتقاد داریم در شرکت های دانش بنیان و فناور با هزینه کم، اشتغال بیشتری ایجاد می شود، بنابراین از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم.
وی با بیان اینکه انتظار داریم مسئولان مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها از جوانان نخبه و فناور حمایت کنند، تصریح کرد: مراکز رشد فناوری و پارک علم و فناوری باید فعالیت های خود را بیش از پیش تقویت کرده و عقب ماندگی ها را جبران کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت های این استان برای توسعه شرکت های دانش بنیان متذکر شد: استان اردبیل در بخش گیاهان دارویی، تولید بذر، اصلاح نباتات و… حرف های زیادی برای گفتن دارد.
وی در عین حال اتمام راه آهن اردبیل را یکی از وعده های دولت محلی به مردم اردبیل برشمرد و ادامه داد: دومین قول دولت محلی به مردم استان ایجاد ۲۰ هزار شغل در سال است.
حسین زاده با بیان اینکه طبق برنامه دولت باید سالانه هفت هزار شغل در این استان ایجاد می شد، عنوان کرد: اما با تعیین چشم انداز استان و تدوین برنامه افق ۱۴۰۰ استان وعده ایجاد ۲۰ هزار شغل را به مردم داده ایم.